Stolársky sortiment pre každého

» Naša adresa


FACHCENTRUM
Priemyselná 11,
071 01 Michalovce, SR
predaj:
Tel.: +421 56 628 06 52
objednávky:
Tel.: +421 56 628 06 10
E-mail:

vedúci strediska:
Tel.: +421 56 628 06 53
vedúci výroby:
Tel.: +421 56 628 06 54

vedúci montáže:
Tel.: +421 905 069 589
vedúci skladu:
Tel.: +421 56 628 06 07