Frézovacie a olepovacie CNC

Informácie o projekte s podporou EÚ

Názov projektu: Frézovacie a olepovacie CNC

Stručný popis projektu: Obstaranie Frézovacieho a olepovacieho CNC zvýši inovačný a výrobný potenciál firmy. Poskytnutá podpora zlepší finančnú stabilitu, konkurencieschopnosť a obmedzený prístup k novým progresívnym technológiám. Priamo ovplyvní kvalitu, dôjde k odbúraniu manuálnych úkonov, možnosti opracovávať materiál s väčšou presnosťou a v neposlednom rade sa skrátia dodacie lehoty, čo výrazne akceleruje celú výrobu.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie technológie výrobných procesov a inovácia nových produktov.

Nenávratný finančný príspevok: 179 000,00 €

Prijímateľ: EUROSPAN, s.r.o.

Miesto realizácie: Michalovce

Dátum začatia projektu: 12/2019

Dátum ukončenia projektu: 4/2020

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk