Eurohranoly - drevený lepený trojvrstvový eurohranol
Technické parametre výrobku
výrobok má Certifikát preukázania zhody č. A8.5/01/0116/1/C/C02 zo dňa 23.08.2001

drevina smrek
charakteristika trojvrstvový, lepený z 3 lamiel hrúbky 24 mm - zrezané hrany
vo fixných dĺžkach od 500 mm do 3 000 mm
alebo ako cinkovaný v dĺžke 6 000 mm
rozmery 72/82/96 mm x 86 mm
72/82/96 mm x 115 mm
72/82/96 mm x 125 mm
72/82/96 mm x 145 mm
vlhkosť 12 % +2, -3 %
max. rozdiel vlhkosti lamiel 3 % a pre jednotlivé časti cinkovanej lamely je tiež 3 %
lepenie lepidlo na báze PVAc
D - 4 podľa DIN EN 204 (STN EN 204)
textúra lamela A - radiálne rezivo
lamela B - poloradiálne a plotangenciálne rezivo
lamela C - radiálne - poloradiálne rezivo
cinky v lamelách A a C je prípustná dĺžka 300+ mm
v stredovej lamele B je 200+ mm
letokruhy max. kolmý odstup 6 mm
pomer šírok letokruhov pri cinkovanej lamele je max. 1: 1,5
( neplatí pre lamelu B)
lepené spoje nepripúšťajú sa nezlepené spoje
lepná škára do 0,1 mm
pevnosť cinkového spoja - 75 % lomu v dreve


Obr. 5: Trojvrstvový lepený eurohranol Obr. 6: Zrazenie hrán eurohranola

Kvalitatívne podmienky
výrobok má Certifikát preukázania zhody č. A8.5/01/0116/1/C/C02 zo dňa 23.08.2001


Kvalita A vrch lamely A a spodok lamely C prakticky bez chýb
boky hranola – prípustná hrča 1 ks/1 bm do 6 mm a smolné kanáliky do 30 mm 3 ks/1 bm
odstup letokruhov max. 6 mm
Kvalita A1
kolmý odstup letokruhov max. 6 mm
v lamelách A a C prípustné tlakové drevo

lamela A

zdravé hrče do 6 mm 1 ks/ bm
smolný kanálik do 30 mm 2 ks/ bm
čierne hrče do 5 mm 1 ks/ bm
lamela B

zdravé hrče do 10 mm
smolné kanáliky do 50 mm
čierne hrče do 5 mm
platí aj pre boky lamiel A, C
lamela C

zdravé hrče do 6 mm 2 ks/ bm
smolné kanáliky do 30 mm 5 ks/ bm
čierne hrče do 5 mm 3 ks/ bm
Kvalita C prípustné aj sfarbenie dreva, dlžka cinkov 200+ mm

A1

Tabuľka dát

Povrchová úprava
Bez povrchovej úpravy
Vlastnosť materiálu
mäkké drevo
Štruktúra povrchu
Kvalita materiálu
A
Formát materiálu
86*6000
Hrúbka materiálu
72
Lepenie
Exterier
Prevedenie škárovky - eurohranola
Cink- (dĺžkovo nadpájané lamely)
Antibakteriálny povrch
Smrek

3 ďalších produktov v rovnakej kategórii:

Produkt bol pridaný na porovnanie.